Slávnosť svätého Cyrila a Metoda

imagesV Nitre v roku 1995 sv. Ján Pavol II. povedal: „Všetkým veriacim kladiem na srdce: Buďte zjednotení!

Životne jubileum pátra Romana

IMG 20200628 121304

Páter Roman Gažúr, ktorý je členom komunity minoritov v Spišským Štvrtku, sa 18. júla tohto roku dožíva 50. rokov.

Bratislava: Večné sľuby brata Petra

 MG 1279Sobota 27. júna 2020 sa navždy stane jedným z najdôležitejších dní v živote brata Petra Kozmu.

Pozvánka na tábor v Brehove

Miništrantov vo veku 8 – 15 rokov pozývame 18. – 22. augusta na tábor v našom brehovskom kláštore.

Kňazská vysviacka br. Patrika

IMG 20200621 WA0002Dňa 20. júna br. Patrik Bogdan Rygiel z českej provincie minoritov, po úspešnom ukončení teologického štúdia a 6 rokov kňazskej a rehoľnej formácie v Bratislave, prijal sviatosť kňazstva.

Deviaty karloveský farský splav

IMG 20200621 WA0046

Tohtoročný karloveský farský splav z dôvodu daždivého počasia sa konal v skrátenej forme.

Zamyslenie na 11. nedeľu v cezročnom období

nauczanie o kr lestwie„Choďte a hlásajte: Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.“ Mt 10,7

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

boze cialoPrichádzajúc na svätú omšu neustále ďakujeme Bohu za dar Eucharistie.

V kaplnke bl. Michala a Zbigneva

Hoci slávnosť patrónov kláštornej kaplnky školských sestier v Brezne musela v liturgii ustúpiť slávnosti Najsvätejšej Trojice, sestry na svojich patrónov nezabudli.

800. výročie povolania sv. Antona

V článku na Vatican News sa dozviete, k čomu nás v liste povzbudzuje Svätý Otec František a ako budú toto výročie oslavovať v Taliansku.

Slávnosť Najsvätejšej Trojice

TrójcaŚwiętaMúdre je každý nový deň začínať vzývaním Všemohúceho Boha v troch osobách.

František píše minoritom k sviatku sv. Antona

sw anotniCtihodnému otcovi Carlosovi Albertovi Trovarellimu, generálnemu ministrovi Rádu Menších bratov konventuálov