Generálna vizitácia našej kustódie

V dňoch od 16. do 23. novembra 2021 sa v slovenskej kustódii bratov minoritov uskutočnila generálna vizitácia.

Zamyslenie na 1. adventnú nedeľu

Do nového cirkevného roku nás vovedie páter Lucián Bogucki z Bratislavy.

Formačný kurz v Poľsku

V dňoch 22.-26. novembra sa brat Tomáš M. Vlček zúčastnil na formačnom stretnutí v poľskom Nepokalanove-Lasku (blízko Varšavy).

V ohni každodennosti

V ohni každodennosti – možno takýto titul, by sme mohli dať tohtoročným duchovným obnovám pre mužov a pre ženy,

Starý kláštor minoritov v Levoči ožil

V piatok 19. novembra bol náš starý kláštor v Levoči slávnostne odovzdaný do užívania Spišskému múzeu.

Zamyslenie na Nedeľu Krista Kráľa

K zamysleniu nad sviatkom Krista Kráľa nás pozýva páter Jaroslav Mária Cár, vikár našej kustódie.

Zamyslenie na 33. nedeľu v období cez rok

Meditácia o konci a koncoch v podaní brata Tomáša M. Vlčeka z Levoča...

Minoriti na duchovných cvičeniach

V dňoch od 8. do 13. novembra si slovenskí minoriti konali duchovné cvičenia na Mariánskej hore v Levoči.

Zamyslenie na 32. nedeľu cez rok

Chudobná vdova nás učí, kedy dávame najviac. Prihovára sa brat Peter Mária Kozma.

Zomrel otec brata Martina

Dnes ráno si vo veku 72 rokov Pán povolal k sebe Jána Kollára, otca brata Martina.

Zamyslenie na 31. nedeľu v období cez rok

Prichádza čas, kedy sa intenzívnejšie zamýšľame nad večnosťou. Páter Adam Baran hovorí o svätosti, ktorá je povolaním každého človeka.

Rozlišovanie povolania v Levoči

Po dlhšom čase sa v našom levočskom kláštore opäť uskutočnila duchovná obnova zameraná na rozlišovanie povolania.