Zamyslenie na 3. adventnú nedeľu

Ján Krstiteľ si neprisvojil titul mesiáša, hoci ho v ňom mnohí chceli vidieť. Pokorne ukazoval na Krista, ktorého príchod ohlasovali aj proroci pred ním. Prihovára sa páter Robert Gajderus.

Bratislava: Slávnosť Nepoškvrneného počatia

8. decembra sme v Bratislave Karlovej Vsi slávili krásnu slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

Novéna

Môžeme sa zasvätiť Panne Márii ľubovoľnými slovami, len sa musíme vzdať vlastnej vôle v prospech Jej rozkazov

Novéna

Ona je Matkou aj našou, aj Boha.

NAŽIVO: Ukončenie roku sv. Jozefa

Svätú omšu na slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie bude o 18:00 celebrovať otec Jozef Kováčik.

Novéna

Ja som Nepoškvrnené Počatie

Zamyslenie na 2. adventnú nedeľu

Páter Roman Gažúr nás prevedie 2. adventnou nedeľou. Skúsme sa spolu s ním odtrhnúť od zeme.

Novéna

Nepoškvrnená – v dejinách ľudstva nebolo doteraz bytosti tak odovzdanej Bohu.

Novéna

Nazývame Ju Kráľovnou

Novéna

Nazývame Ju matkou

Novéna

Nepoškvrnená... vrchol dokonalosti stvorenia

Novéna

Novéna pred slávnosťou Nepoškvrneného Počatia Panny Márie