Zamyslenie na 1. adventnú nedeľu

svieca a bibliaAdventné obdobie sa začína výzvou: „Bdejte!“ Táto výzva k bdelosti je výzvou stále aktuálnou

Je to ako skok do vody...

Naša rehoľa má po 159 rokoch čakania nového kardinála. Rozhovor s Maurom Gambettim si môžete prečítať na stránke VaticanNews.Va.

Adventné roráty aj v Karlovej Vsi

Každý utorok ráno o 6:00 v Kostole sv. Františka v Karlovej Vsi.

Novéna pred Nepoškvrnenou v Karlovej Vsi

29.11 - 7.12. každý deň o 18:00 v Kostole sv. Františka. Témou sú bolesti Panny Márie.

Advent

unnamedAdvent je prvým obdobím liturgického roka a obdobím duchovnej prípravy na Vianoce.

Slávnosť Krista Kráľa

Jezus Król ikona 4„Si ty židovský kráľ?“ Táto otázka, ktorú Pilát položil Ježišovi je aktuálna i dnes.

Zamyslenie na 33. nedeľu v cezročnom období

oszczedzanieEvanjelium o talentoch, ktoré sa číta v dnešnú nedeľu nás vedie k zamysleniu: Ako to robím ja?

Zamyslenie na 32. nedeľu v cezročnom období

indeks 001Začínam „reklamou“: každý štvrtok mávam stretnutie pre mladých v našej farnosti.

Slávnosť všetkých svätých

indeksČasto, keď počujeme slovo svätosť, svätý sa usmievame, mykáme plecami a hovoríme: „To nie je pre mňa, to ma nezaujíma.“ Ale predsa v srdci každého z nás je túžba po svätosti

Minorita z Assisi novým kardinálom

Gambetti

V nedeľu 25. októbra 2020 pápež František oznámil mená 13 nových kardinálov, medzi nimi aj náš spolubrat P. Mauro Gambetti, kustód bratov minoritov v Sacro Convento v Assisi.

Veľké zmeny v Levoči

Dnes sme prvýkrát vysielali sv. omšu online. Predsedal jej br. Peter, kázal br. Tomáš,

Zamyslenie na 30. nedeľu v cezročnom období

images 001„Na týchto dvoch prikázaniach spočíva Zákon a Proroci!“