Zamyslenie na 3. nedeľu v období cez rok

Prinášame vám zamyslenie pátra Roberta, ktoré vás túži nakaziť entuziazmom.

Liturgia domácej Cirkvi na 3. nedeľu

Počas zákazu vychádzania a zákazu slávenia verejných svätých omši vám budeme každú nedeľu prinášať "Liturgiu domácej Cirkvi". Aktuálny odkaz nájdete vždy v pravom stĺpci našej stránky.

Zamyslenie na 2. nedeľu v období cez rok

Dnešné zamyslenie pre vás pripravil br. Tomáš M. Vlček z Levoče.

Obnova nášho starého kláštora

Viaceré média si všimli, že v Levoči bola ukončená prvá etapa obnovy nášho pôvodného kláštora zo 14. storočia. Nachádza sa na Kláštorskej ulici a bratia minoriti ho využívali do roku 1544.

Výstava krstných košielok

V Levoči sme pri príležitosti krstu Krista Pána zorganizovali výstavu krstných košieľok. Momentálne ich máme vyše päťdesiat.

Zamyslenie na nedeľu Krstu Krista Pána

Páter Lucián M. Bogucki pre vás pripravil krátke zamyslenie na nedeľu Krstu Krista Pána.

Minorita arcibiskupom v Teheráne

D018. januára 2021 Tlačové stredisko Svätej Stolice informovalo, že pápež František menoval nášho spolubrata P. Dominika Mathieu OFMConv za arcibiskupa v Iráne

Zamyslenie k slávnosti Zjavenia Pána

Bratia Petrovia z kláštora v Bratislave Vám pripravili zamyslenie na evanjeliový úryvok Mt 2,1-12.

Čaro Vianoc v karloveskej farnosti

B10

V silvestrovskú noc boli v celej republike pre pandemické obmedzenia pozatvárane kostoly, ktoré na vianočné sviatky veriaci usilovne a nákladne vyzdobili.

Zamyslenie na 2. vianočnú nedeľu

indeks 001

Dnes znova pred nami je úžasný text Prológu Jánovho Evanjelia: „Na počiatku bolo Slovo...“

Novoročné zvyky a tradície

novy rokČlovek od začiatku svojich dejín meria čas, aby udalosti, ktoré sa udiali a tie, ktoré sa opakujú v živote spoločnosti, mali určené svoje stále miesto.

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

images„Aká obdivuhodná výmena! Stvoriteľ ľudského pokolenia si vzal ľudskú dušu i telo a narodil sa z Panny