Cyklopúť 2021 objektívom brata Petra

Minoritská cyklopúť sa uskutočnila v dňoch od 31. júla do 8. augusta a viedla južným Slovenskom. Cyklopútnici zvládli vyše 700 km na trase Bratislava - Brehov (Dolný Zemplín).

Zamyslenie na 28. nedeľu v období cez rok

Brat Martin sa zamýšľa nad láskavým, no ťažkým Božím slovom, ktoré nás vyzýva byť pripravený vzdať sa všetkého.

Sviatok sv. Františka v Bratislave

Sviatok sv. Františka z Assisi je pre veriacich vo farnosti sv. Michala v bratislavskej Karlovej Vsi už takmer 30 rokov príležitosťou pripomenúť si dielo a odkaz „Chudáčika z Assisi“ osobitným spôsobom.

Bratislava: Karloveské hody

Po ročnej prestávke zapríčinenej pandémiou koronavírusu sme v dňoch od 1. do 3. októbra oslavovali tradičné svätomichalské hody.

List generála minoritov k sv. Františkovi

carlos francescoNáš najvyšší predstavený, brat Carlos A. Trovarelli, k nám prichádza s posolstvom, ktoré znie akosi povedome.

Zamyslenie na 27. nedeľu v období cez rok

Pán Ježiš nám dnes hovorí o manželstve. Páter Marek Jeho slová rozvíja a nabáda nás k modlitbe za manželov.

Bratislava: Obnova sľubov br. Petra

V pondelok 20. septembra brat Peter Pikulík obnovil svoje dočasné rehoľné sľuby.

Zamyslenie na 26. nedeľu v období cez rok

Páter Peter nás dnes pozýva k zanechaniu čiernobieleho videnia.

Assisi: Formačný kurz pre bratov

V dňoch od 13. do 20. septembra štyria naši bratia zo Slovenska: P. Jaroslav a P. Peter K. z Bratislavy, P. Piotr z Levoče a  P. Samuel zo Spišského Štvrtku sa zúčastnili na formačnom kurze

DC na Mariánskej hore

Pokoj a dobro! 16. až 19. septembra sa uskutočnili na Mariánskej hore v Levoči duchovné cvičenia Františkánskeho svetského rádu.

Zamyslenie na 25. nedeľu v období cez rok

Nad nedeľnou liturgiou slova sa pod dohľadom pápeža Františka zamýšľa brat Tomáš M. Vlček z Levoče.

Za vzácnym hosťom prišiel vzácny hosť

D05V dňoch od 12. do 15. septembra sa pozornosť väčšiny očí na Slovensku sústredila na jedného človeka.