Rakúsko: Kardinál Schönborn požehnal zreštaurovaný dóm

V sobotu 29. septembra bol vo viedenskej štvrti Neustadt po ničivom požiare a následnej oprave znova posvätený vzácny chrám, ktorý patrí k najdôležitejším kostolom katoloíckej cirkvi v Rakúsku.  

NeustadtPontifikálnu sv. omšu spojenú s posviackou vzácneho románskeho chrámu celebroval viedenský arcibiskup, kardinál Christoph Schönborn spolu s dómskym prepoštom Karlom Pichelbauerom. Pri tejto príležitosti požehnal kardinál aj nové Diecézne vzdelávacie centrum sv. Bernarda. Centrum sa nachádza v budove dómskej prepozitúry. Počas slávnosti zaznela Mozartova omša Missa Solemnis KV 337 v podaní miestneho chóru.

Rozsiahly požiar vypukol v bočnej kaplnke chrámu 6. marca tohto roku. V jeho dôsledku bola poškodená veľká časť vnútorného zariadenia, takže strop, steny, organ i rôzne umelecké diela museli byť následne odborne očistené a zreštaurované. Policajné vyšetrovanie preukázalo, že požiar založil iba pätnásťročný páchateľ.

Viedenská časť Neustadt sa môže pochváliť existenciou svojej farnosti už od roku 1207. Pravdepodobne v tom čase sa začali práce na budovaní monumentálneho dómu v románskom slohu.  Jeho stavba trvala 80 rokov. V roku 1279 bol prvýkrát konsekrovaný a zasvätený Panne Márii a svätému Rupertovi. V 14. storočí pristavali k románskemu chrámu gotickú svätyňu, chór a sakristiu.

V rokoch 1469 – 1785 pri dóme sídlil biskup, ktorého právomoci boli v dôsledku historických okolností ohraničené len na viedenský Neustadt. Keď sa v mestečku šírila reformácia najintenzívnejšie, stal sa tunajším biskupom sídliacim pri dóme viedenský generálny vikár, cisársky dvorný kazateľ a neskorší kardinál Melchior Khesl (1552 – 1620), ktorý sa považuje za najvýznamnejšiu osobnosť katolíckej protireformácie v dejinách Rakúska. Dnes zdobí tento chrám jeho busta vyhotovená slávnym talianskym sochárom G. L. Berninim.

Poslednou veľkou reštaurátorskou etapou pred tohtoročným požiarom boli roky 1975 – 1982, keď pod vedením pomocného biskupa Floriana Kuntnera prebehla jeho generálna oprava. Po nej chrám v roku 1981 slávnostne požehnal vtedajší mníchovský arcibiskup, kardinál Joseph Ratzinger.

Info: kathweb

Foto: wikipedia

V Nemecku vzrástol počet interrupcií, v Holandsku počet eutanázii

Ako informoval Štatistický spolkový úrad vo Wiesbadene, počet interrupcií oproti predchádzajúcemu roku v druhom kvartáli 2012 vzrástol o 1,2 %. Nahlásených bolo 26.900 interrupcií. Podľa Hansa-Jürgena Heilmanna zo Štatistického úradu nastal posledný výrazný vzostup v rokoch 2003 a 2004.

Austrália: Homosexuálne zväzky nebudú rovnoprávne s manželskými


Canberra 26. septembra (TK KBS/RV CZ) - Návrh zákona o legalizácii homosexuálnych zväzkov neprešiel snemovňou reprezentantov austrálskeho parlamentu. Väčšina poslancov vrátane lídrov oboch majoritných strán hlasovala 98 hlasmi proti navrhovanému zákonu, 42 hlasov sa vyslovilo v jeho prospech.

Väčšina labouristických poslancov hlasovalo podľa svojho svedomia a nie podľa straníckej línie a vyjadrila nesúhlas so zrovnoprávnením manželstva a zväzkov osôb rovnakého pohlavia. Nad výsledkom hlasovania vyjadrili spokojnosť viaceré kresťanské organizácie. Chris Meney, riaditeľ Centra pre život pri arcibiskupstve v Sydney vyhlásil, že hlasovanie potvrdzuje jediný právny výklad manželstva ako zväzku muža a ženy. 

Návrh zákona bol zamietnutý pri prvom čítaní, sedem mesiacov po predložení. Očakáva sa, že dodatky k zákonu o manželstve z roku 1961 neprejdú ani v druhom čítaní. Hlasovanie austrálskeho parlamentu teda na niekoľko rokov odkladá možnosť redefinície manželstva, avšak nevylučuje zmeny v legislatíve jednotlivých federálnych štátov. Vláda Tasmánie a Nového Južného Walesu majú v programe legalizáciu sobášov ešte tento rok. 

Zdroj: RV CZ

Assisi: 15 rokov po zemetrasení

assisiPresne pred pätnástimi rokmi postihli talianske mestečko Assisi dve silné zemetrasenia.

Najdlhšie slúžiaci farár u pápeža

Pápež Benedikt XVI. prijal v nedeľu 23. septembra na súkromnej audiencii vo svojej letnej rezidencii v Castel Gandolfo dona Alessandra De Sanctis, farára talianskej farnosti Filettino (Frosinone), ktorý má v súčasnosti 94 rokov a ako farár pôsobí v tej istej farnosti nepretržite už 70 rokov.

Keď sa pápež o tomto „maratóncovi“ dozvedel, pozval ho na osobné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu po poludňajšej modlitbe Anjel Pána. Don Alessandro sa pred stretnutím, na ktoré prišiel s dvoma pomocníkmi z farnosti – mimoriadnymi vysluhovateľmi svätého prijímania priznal novinárom, že hoci sa už s pápežom stretol, je rozrušený. Novinárom tiež povedal, že napriek svojmu veku sa stále cíti byť pri sile a farnosť zatiaľ nehodlá opustiť.

.

zdroj: vaticaninsider.it

Kartuziáni majú nového generálneho priora

.

V sobotu 22. septembra prebehla voľba nového generálneho predstaveného kartuziánskeho rádu. V poradí 73. generálnym priorom kartuziánov sa po jednomyseľnej voľbe stal Dom François Marie Velut O. Carth.

kart

Dom François Marie Velut, narodený 30. decembra v roku 1948 sa vlastným menom volal Michael Velut. V roku 1970 vstúpil do rehole Malých bratov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (asketické mníšske spoločenstvo založené na duchovnom dedičstve bl. Charlesa de Foucaulda) a venoval sa fatimským zjaveniam Panny Márie, zvlášť tretiemu tajomstvu z Fatimy o ktorom napísal viacero publikácií. Ako uznávaný odborník vo svojom teologickom odbore bol 24. novembra v roku 1985 pozvaný prednášať na teologickom sympóziu vo Vatikáne.

V decembri roku 1989 sa definitívne rozhodol vstúpiť medzi kartuziánskych mníchov a požiadal o prijatie do Veľkej kartúzy, materského kláštora kartuziánskeho rádu, ktorý sa nachádza vo francúzskych Alpách neďaleko Grenoble. Prvé sľuby zložil 25. decembra v roku 1991. Potom zastával úlohu prokurátora – mal na starosti materiálne zabezpečenie kláštora a kontakt s vonkajším svetom. Neskôr slúžil ako generálny sekretár rádu.

V roku 2001 bol preložený do kláštora v Portes, kde mu zverili úlohu priora a vychovávateľa novicov a túto úlohu plnil až do svojho zvolenia za generálneho priora.

Kartuziánski mnísi žijúci podľa reguly svätého Benedikta a svojich konštitúcií sú najviac uzatvoreným mníšskym spoločenstvom v západnej cirkvi. Svoje kláštory stavajú na odľahlých miestach a vyhýbajú sa akejkoľvek komunikácii s vonkajším svetom.

Rád založil sv. Bruno v roku 1084. Na Slovensku pôsobili kartuziáni na Skale útočišťa v Slovenskom raji a v Červenom Kláštore. Dnes žije po celom svete približne 400 kartuziánov a kartuziániek.

Prvé rehoľné sľuby novica, br. Tomáša

sluby Kalvaria V sobotu 22. septembra  brat Tomáš Vlček z Bratislavy spolu so šiestimi bratmi z Poľska zložili rehoľné sľuby chudoby, čistoty a poslušnosti. Prvýkrát sa tak zaviazali, že po dobu jedného roka budú zachovávať regulu menších bratov.

Rím: Sochu bl. Jána Pavla II. odhalia druhýkrát

Pri hlavnej železničnej stanici Termini v Ríme bude 1. októbra už po druhýkrát odhalená socha bl. Jána Pavla II., ktorej autorom je talianský umelec Oliviero Rainaldi (55). Informáciu priniesol talianský denník Il Messaggero.

Sochu odhalil kardinál Agostino Vallini spolu s primátorom Ríma Giannim Alemannom už minulý rok. Po krátkom čase ju po veľkej kritike (nielen) odbornej verejnosti znovu demontovali a umelec musel svoje dielo prepracovať, pretože sa stala terčom diskusií o jej umeleckých kvalitách, ale aj pohoršenia a posmechu.  

Bronzový monument vysoký 5,5 metra má predstavovať blahoslaveného pápeža v póze, ktorú zaujal počas jednej zo svojich audiencií, keď pod svoj plášť skryl malého chlapca. Umelec pred druhým odhalením svojho diela prepracoval tvár a rúcho pápeža. Socha je financovaná z darov súkromnej fundácie „Silvia Paolini Angelucci“. 

.

S Láskou a Pokorou do nového školského roka...

minO tom, aké milé je stráviť spoločný čas pred začiatkom školského roka v atmosfére vzájomných rozhovorov, pokoja a dobrej nálady, sme sa presvedčili ako učiteľský kolektív na duchovnej obnove vo Vranove pri Brne...

Poľskí exorcisti vydávajú časopis

.

Minulý týždeň v Poľsku vyšlo prvé číslo teologického časopisu Exorcista (Egzorcysta). Časopis, v ktorom budú publikovať svoje články poprední teológovia i exorcisti má 64 strán, je vytlačený plnofarebne na kriedovom papieri a náklad prvého čísla dosiahol 15 tisíc výtlačkov.

.

exorcistaNové médium vydáva poľské encyklopedické nakladateľstvo Polwen a očakáva sa, že sa stane účinným médiom pre informovanie kňazov i širšej verejnosti o riešení problematiky, s ktorou sa dnešný človek konfrontuje žiaľ čoraz častejšie.

Mnoho ľudí (nielen v Poľsku) totiž prostredníctvom okultizmu, špiritizmu, mágie, ezoteriky, veštenia a iných praktík súvisiacich s otvorením sa na zlo a hriech prepadá problémom na duchovnej rovine, ktoré vyúsťujú  až do stavu posadnutia, pri ktorom im ani moderná psychológia a psychiatria nevie pomôcť. Za kňazmi tak prichádza čoraz častejšie bezradne prosiac o pomoc.

Vatikán už niekoľko rokov ponúka diecézam z celého sveta možnosť školenia schopných kandidátov na službu exorcistu. V roku 1999 bol prvýkrát od Tridentského koncilu vydaný aj špeciálny rituál, obsahujúci modlitby za oslobodenie a samotný obrad tzv. veľkého exorcizmu.

Poľské média pri príležitosti vydania prvého čísla tohto časopisu nezabudli poznamenať, že okrem Talianska a  Poľska sa za posledné roky v žiadnej európskej krajine viditeľne nezmenil biedny stav prístupu ľudí so spomínanými problémami ku kňazom, ktorí by im mohli pomôcť. Pri príležitosti prezentácie nového časopisu sa poukázalo na to, že v Poľsku v období posledných pätnástich rokov stúpol počet biskupmi vymenovaných exorcistov zo štyroch na stodvadsať. Okrem toho sa poľskí exorcisti pravidelne stretávajú na vedeckých sympóziach. 

Školenie predstavených a obnova sľubov brata Jozefa v Ríme

SminOd 10. – 15. septembra 2012 sa v generálnom dome nášho rádu v Ríme konalo školenie pre bratov, ktorí začínajú svoju službu ako predstavení, čiže ako provinciálni či kustodiálni ministri, a pre nových provinciálnych sekretárov...

Sv. Jozef Kupertínsky

JozminDnes v našom ráde slávime spomienku na sv. Jozefa Kupertínskeho, nášho rehoľného spolubrata, patróna študentov, pilotov, kozmonautov, obuvníkov, presláveného z častých extáz a levitacií. Pre každého kresťana môže byť prorokom evanjeliového spôsobu života...