Írsko: Interrupcia nie je nikdy nutná pre záchranu matkyÍrsko 13. septembra (RV CZ) - Interrupcia nie je nikdy nutná pre záchranu zdravia matky. Konštatovali to lekári na medzinárodnom sympóziu v Dubline organizovanom írskym Výborom pre zdravie matiek. Protestovali tak proti stigmatizácii írskeho zdravotníctva, ktorá je neprávom obviňovaná zo zanedbávania zdravia žien kvôli absolútnemu zákazu umelých potratov, ktorý stále v tejto krajine platí. Podľa lekárov rôznych špecializácií, ktorí práve zasadajú v Dubline, je nutné rozlišovať medzi vedome vykonávaným abortom a terapiou, ktorá môže ohroziť život dieťaťa. Uvádzajú, že Írsko nepotrebuje liberalizáciu zákona o interrupcii, pretože žena aj tak môže vždy spoliehať na nevyhnutnú terapiu. Niekedy môže ohroziť plod, často však dieťa vychádza bez najmenšieho poškodenia dokonca aj po chemoterapii. 

Počas sympózia sa hovorilo tiež o silnom tlaku abortívneho priemyslu, ktorý chce v Írsku pretlačiť umelé ukončovanie tehotenstva pod zámienkou, že ide o zdravie žien. Silným propagandistickým ťahom bol verdikt Európskeho sudu pre ľudské práva, ktorý pred dvoma rokmi vyhlásil, že Írsko v tomto ohľade porušuje práva žien. Írsky Výbor pre zdravie matiek vyjadril poľutovanie nad štýlom diskusie o takzvanej „terapeutickej interrupcii“, ktorá neberie do úvahy skutočný stav lekárskeho poznania.

Zdroj: RV CZ

Kampaň za zachovanie výlučného postavenia manželstva muža a ženy

Šesť občianskych združení, ktoré ohlásili na 11. septembra 2012 zhromaždenie občanov za zachovanie výlučného postavenia manželstva muža a ženy, sa dohodlo na spustení kampane „Niečo tu nepasuje“...

KBS žiada rovnocenné postavenie cirkevných škôl a zariadení

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) sa obracia na vládu SR, aby v novelách zákonov, ktoré navrhuje Ministerstvo školstva SR, boli naplnené základné požiadavky Cirkvi na rovnoprávne postavenie cirkevných škôl a školských zariadení...

Częstochowská ikona začala svoje putovanie po Slovensku

Dňa 31. augusta kópia ikony Panny Márie Częstochowskej prekročila hranice Českej republiky a popoludní ju na jej prvej slovenskej zastávke – v bratislavskom Kostole Sv. Rodiny...

Uznesenie EP o nútených potratoch v Číne

Na návrh slovenskej europoslankyne Anny Záborskej 5. júla Európsky parlament (EP) rokoval o násilných interrupciách v Číne a schválil 39 hlasmi proti 23 Uznesenie o škandále s nútenými potratmi v najľudnatejšej krajine sveta.

Púť do Poľska

Put miniSpoločenstvo Misia Máriina v dňoch od 29. augusta do 1. septembra zorganizovalo púť do Poľska. Tridsaťdeväť deti, mladých ale aj starších členov a sympatizantov spoločenstva MM pod duchovným vedením P. Luciána M. Boguckého OFMConv. začalo svoju púť Poľskom...

Južná Kórea: 59-rokov trvajúci zákaz potratov

bambPredstavitelia Katolíckej cirkvi v Južnej Kórei uvítali rozhodnutie najvyššieho súdu, ktorý potvrdil platnosť zákona proti vykonávaniu potratov. Od roku 1953 platí v Kórei článok ústavy, podľa ktorého je „právo na život najzákladnejšie zo všetkých ľudských práv“...

V Olomouci našli zvyšky kláštora minoritov

.
Olomouc 31. augusta (TK KBS/TS ČBK) - Počas archeologického výskumu v olomouckom Kostole Panny Márie Snežnej odhalili v uplynulých dňoch pracovníci Národného pamiatkového ústavu doklady o existencii kostola z veľkomoravského obdobia. Nález podľa nich potvrdzuje množiace sa doklady o kontinuite Olomouca ako správneho a cirkevného sídla po páde Veľkej Moravy. Významný objav bol vykonaný v rámci záchranného archeologického výskumu pri rekonštrukcii schodišťa vedúceho ku kostolu Panny Márie Snežnej na námestí Republiky. 

„Pod hmotou barokového schodiska bola odokrytá unikátne dochovaná pôvodná konfigurácia terénu so súvrstvím z 9. a 10. storočia. Z týchto vrstiev bolo získaných niekoľko desiatok fragmentov vápenných mált, fragment omietky a predovšetkým zlomky antickej pálenej strešnej krytiny,“ vymenováva pracovník odboru archeológie územného pracoviska NPÚ v Olomouci Pavel Šlézar. Uvedené nálezy podľa neho naznačujú, že v blízkom okolí existoval kostol z veľkomoravského a neskoršieho obdobia a k výrobe jeho strechy bola druhotne použitá keramická strešná krytina staršej opustenej stavby z doby rímskej. „Odkrytá bola tiež priekopa ranného stredovekého olomouckého hradu a pozostatky gotického kláštorného kostola minoritov," dodáva Šlézar. 

Podrobné informácie o významnom objave môžu záujemcovia získať na stránke Národného pamiatkového ústavu.

Zdroj: TS ČBK

Národná kapitula Františkánskeho svetského rádu v Žiline

miniBratia a sestry nášho Františkánskeho svetského rádu na Slovensku sa 23. - 26. augusta stretli v Žiline na svojej Národnej kapitule.

Hrabušice: tábor pre mladých

minHTento rok sa bratia minoriti rozhodli po prvý krát usporiadať tábor pre mladých. Tento nápad skrsol v hlavách animátorov z Bratislavy, ktorí už niekoľko rokov organizujú spolu s br.Martinom detský integrovaný letný tábor.

Budapešť: Slávnosť sv. Štefana Uhorského

sv.-Stefan miniLiturgický kalendár v Maďarsku si 20. augusta spomína na sv. Štefana, kráľa. V Maďarsku je to zároveň štátny sviatok.

FSSPX: Predstavený Lefévristov nepríde na púť do Fuldy

.

Podľa informácií portálu kreuz.net, ktorý je ideovo blízky ultrakonzervatívnej časti Bratstva sv. Pia X. (FSSPX), generálny predstavený Lefévristov nečakane odriekol svoju účasť na výročnej púti veriacich tohto spoločenstva v Nemecku.

fallayPúť do mesta Fulda je pre nemeckých Lefévristov už po deviatykrát najvýznamnejším duchovným podujatím roka. Koná sa 1. – 2. septembra 2012 a generálny predstavený spoločenstva mal byť celebrantom a kazateľom počas slávnostnej svätej omše 2. septembra. Každoročne sa na tomto podujatí koná zasvätenie Nemecka Panne Márii.

V kruhoch Lefévristov sa okamžite začalo špekulovať o dôvode jeho neúčasti. Predpokladajú, že pre biskupa Fallayho je možným dôležitejším podujatím cesta do Vatikánu. Tam totiž očakávajú oficiálnu odpoveď FSSPX na doktrinálnu preambulu, ktorá bola vypracovaná po niekoľkoročných teologických diskusiách na úrovni Kongregácie pre náuku viery a komisie Ecclesia Dei, ktorej je zverená starosť o veriacich tradicionalistov. Text preambuly nie je zatiaľ publikovaný. Po prípadnej kladnej odpovedi bratstva by mohlo dôjsť k jeho opätovnému zjednoteniu a kanonickému uznaniu katolíckou cirkvou, na čom záleží i samotnému pápežovi, v kňazskom bratstve sú však k tomuto kroku rozporuplné názory. Po generálnej kapitule, ktorá sa konala začiatkom tohto leta, oznámili predstavení bratstva, že svoju odpoveď podajú v primeranom čase, pričom sa tiež dohodli, že prípadné zjednotenie s Rímom preberie ešte mimoriadna kapitula FSSPX.

Bratstvo je známe nesúhlasom s niektorými doktrinálnymi článkami náuky Druhého vatikánskeho koncilu a tiež slávením výlučne predkoncilovej liturgie, pričom dochádza veľmi často k spochybňovaniu platnosti a legitímnosti slávení pokoncilovej liturgie. Tieto doktrinálne prekážky, ako hovorí kardinál Koch, muž zodpovedný v cirkvi za dialóg s inými cirkevnými a náboženskými spoločnosťami, by museli byť v prípade zjednotenia FSSPX s katolíckou cirkvou odstránené. Momentálne sú v zmysle dokumentu Universae Ecclesiae tiež prekážkou k tomu, aby im bolo dovolené sláviť svätú omšu v katolíckych kostoloch. Nezriedka sa preto stáva, že na primíciách či počas svojich pútí celebrujú sväté omše pri dverách chrámu, na voľnom priestranstve alebo v hotelovej hale, ako to má byť aj pri najbližšej púti vo Fulde. Miestny biskup Heinz Josef Algermisen im totiž sláviť svätú omšu v miestnom kostole nedovolí.

.

br. jozef

foto: internet