BA-miništranti: vyhodnotenie + prázdniny

Vyhodnotili sme miništrantskú súťaž za r. 2018. Jarné miništrantské prázdniny boli celkom pestré.

Mučeníci opäť na Slovensku

V dňoch 17. až 24. marca 2019 pokračujeme v predstavovaní našich blahoslavených spolubratov z Pariacoto v Peru.

Jarné prázdniny

Na Spiši sme ani cez jarné prázdniny nezaháľali. S miništrantami sme sa vybrali do telocvične a s birmovancami do Žakoviec.

Postulant, deň zasvätených...

1.2. sme prijali do rehole Petra z Prievidze. Už na druhý deň prednášal v katedrále prosby za zasvätené osoby. O pár dní sme cestovali do Poľska.

Výročie v Slovenskom kolégiu v Ríme

V kaplnke Pápežského slovenského ústavu a kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme sa v nedeľu 10. februára

BA: Miništranti v Sp. Štvrtku

V utorok 1.1.2019 sa výprava miništrantov pod vedením brata Martina vydala na ďaleký východ.

Vianoce v Karlovej Vsi

Ponúkame poohliadnutie na Vianoce, ako sme ich prežívali v Karlovej Vsi.

Košice: Fenomén mučeníctva

V utorok 15. januára 2019 sa v Košiciach konala konferencia o fenoméne mučeníctva pri príležitosti 400. výročia smrti troch košických mučeníkov.

Koledníci Dobrej noviny v Karlovke

Na sviatok sv. Štefana skupinka koledníkov ohlasovala Dobrú novinu v Karlovej Vsi.

Trojkráľový sprievod

V duchu prastarej tradície sa 6. januára 2019 uskutočnil prvý trojkráľový sprievod ulicami starej Bratislavy.

Karlova ves: Živý betlehem

Aj v tomto roku sme mohli naživo vidieť v Karlovej Vsi príbeh narodenia Spasiteľa.

Nedeľa pre rodiny

V predvianočnom čase, v nedeľu 2. decembra 2018, sa v Bratislave – Karlovej Vsi uskutočnilo ďalšie stretnutie z rady Nedieľ pre rodinu.