Zamyslenie ne 7. veľkonočnú nedeľu

modlitbaV Jánovom evanjeliu sa po poslednej večeri Pán Ježiš modlí modlitbu, z ktorej je cítiť bolesť, ale aj hlboký pokoj.

Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

wniebowstąpienie

Občas nám to niekto spočíta v novinách, občas si to spočítame sami: ako je nás kresťanov málo, aký máme malý význam v celej krajine

Hlas mučeníkov z Pariacoto (4)

V štvrtej časti privítame dvoch hostí: priora rytierskeho rádu a autora ďalšej (a najväčšej) knihy o mučeníkoch, ktorý nám prezradí aj niečo zo života brata Jána.

Zamyslenie na 5. veľkonočnú nedeľu

indeksDenne vyslovíme množstvo slov, ktorými vyjadríme myšlienky, pocity, túžby, označíme veci, predmety, ľudí.

300 rokov hlavnou patrónkou rádu

Brata Oreste Casaburo našiel neznámy článok svätého Maximiliána M. Kolbeho s názvom “Pred dvesto rokmi”.

Minorita arcibiskupom v Janove

119. nastupca sv. Frantiska

8. mája 2020 Svätá Stolica informovala, že Svätý otec František menoval bývalého generálneho predstaveného minoritov, P. Marco Tasca, arcibiskupom Janova v Taliansku.

Hlas mučeníkov z Pariacoto (3)

V tretej časti sa dozviete, aký je rozdiel medzi blahoslaveným a svätým a spoznáte prvú knihu venovanú mučeníkom z Pariacoto.

Obnovenie bohoslužieb v Bratislave - Karlovej Vsi

Od stredy 6. mája 2020 obnovenie verejných bohoslužieb aj v Bratislave Karlovej Vsi

Hlas mučeníkov z Pariacoto (2)

V druhej časti brat Ján vysvetľuje, ako si predstavuje našu spoluprácu pri tvorbe tohto seriálu a pridáva tiež názornú ukážku...

František, prečo práve za tebou? (P.Michal)

IMG 20200413 101219

Moje povolanie sa rodilo v kruhu rodiny, pomaly a postupne. Môj strýko z maminej strany je diecéznym kňazom.

František, prečo práve za tebou? (P.Roman)

IMG 4294 001Božie povolanie v mojom živote som pocítil ešte ako chlapec na primičnej svätej omši v mojej rodnej farnosti.

František, prečo práve za tebou? (P.Witold)

Witold5

S minoritmi som sa zoznámil ľudsky povedané úplnou náhodou (pokiaľ náhody vôbec existujú).