Novéna

Ja som Nepoškvrnené Počatie

Zamyslenie na 2. adventnú nedeľu

Páter Roman Gažúr nás prevedie 2. adventnou nedeľou. Skúsme sa spolu s ním odtrhnúť od zeme.

Novéna

Nepoškvrnená – v dejinách ľudstva nebolo doteraz bytosti tak odovzdanej Bohu.

Novéna

Nazývame Ju Kráľovnou

Novéna

Nazývame Ju matkou

Novéna

Nepoškvrnená... vrchol dokonalosti stvorenia

Novéna

Novéna pred slávnosťou Nepoškvrneného Počatia Panny Márie

Pozývame na novénu do Levoče

Prinášame program novény v Levoči, ktorý môžete denne sledovať prostredníctvom priamych prenosov cez internet.

Novéna

Do františkánskej tradície patrí slávnostné prežívanie Novény pred slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

Generálna vizitácia našej kustódie

V dňoch od 16. do 23. novembra 2021 sa v slovenskej kustódii bratov minoritov uskutočnila generálna vizitácia.

Zamyslenie na 1. adventnú nedeľu

Do nového cirkevného roku nás vovedie páter Lucián Bogucki z Bratislavy.

Formačný kurz v Poľsku

V dňoch 22.-26. novembra sa brat Tomáš M. Vlček zúčastnil na formačnom stretnutí v poľskom Nepokalanove-Lasku (blízko Varšavy).