SDM 2013: Predsatvenie nového loga

 

Logo SDM 2013 má tvar srdca. Vo vnútri je žltá postava Krista Spasiteľa. Vrchná časť srdca je zelená s malým bielym krížom na ľavej strane. Dolná polovica srdca je vyplnená modrou farbou. Logo už predstavili na oficiálnej stránke SDM i na sociálnych sieťach.

logo

Farby brazílskej vlajky a známa socha Ježiša Krista z Ria de Janeiro sú symboly, ktoré sa spájajú v novom logu Svetových dní mládeže roku 2013. Víťazný návrh predložil 25 ročný Gustavo Huguenin.

Pri tvorbe loga sa Gustavo inšpiroval Kristovými slovami, ktoré sú zvolené za heslo SDM 2013: „Choďte teda, učte všetky národy a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal“ (Mt 28, 19-20).

V tejto evanjeliovej pasáži v závere Matúšovho evanjelia čítame o Ježišovom stretnutí s učeníkmi na vrchu. Preto už od začiatku oslovila autora socha Spasiteľa na vrchu nad mestom Rio de Janeiro. Nie je to iba svetoznámy symbol tohto mesta, ale aj príslovečný znak samotného podujatia SDM. Logo obsahuje tri dôležité body: obraz Ježiša, učeníkov a národov. Všetky tri skutočnosti chcel autor vo svojom návrhu predstaviť spoločne. Socha Spasiteľa je teda obrazom Ježiša, učeníci sú reprezentovaní symbolom srdca a tvar loga má reprezentovať obraz sveta. Práve Rio sa má v dňoch konania SDM stať srdcom sveta pre státisíce mladých ľudí. Svet je v logu symbolizovaný tvarom vrchu a mora.

Viac info o SDM 2013 tu...

Info: br. jozef

Zdroj: zenit.org

Assisi: Kapitula juniorov 2012

Assisi2Na oficiálnej stránke našej rehole sa už objavilo pozvanie pre mladých bratov minoritov do Assisi na jar tohto roku. Stretnutie má pomôcť bratom prehĺbiť konventuálnu charizmu nášho rádu.

USA: Cenzúra pastierského listu

Washington, 10. februára (RV CZ) – „Porušenie práva na slobodu slova a vyznania, ktoré zaručuje prvý článok ústavy,“ týmito slovami reagoval vojenský ordinár Spojených štátov amerických arcibiskup Timothy Broglio na zákaz čítania svojho pastierskeho listu, ktorý sa týkal problematiky potratov a slobody svedomia v amerických kasárňach.

Mons. Broglio poslal svoj list 26. januára všetkým katolíckym vojenským kaplánom a písal v ňom o kontroverznom rozhodnutí Obamovej vlády. To zaväzuje všetky zdravotnícke zariadenia, vrátane katolíckych, aby poskytovali antikoncepciu a abortívne prostriedky a nariaďuje zamestnávateľom, katolícke nevynímajúc, aby povinne prispievali na antikoncepciu, sterilizáciu či potraty v rámci zdravotného poistenia. Americký episkopát považuje Obamovu reformu za zásadné porušenie slobody svedomia.

List vojenského ordinára poukazuje na nutnosť ochrany života a rešpektovanie vlastného náboženského presvedčenia. Ako povedal Mons. Broglio agentúre CNS (Catholic News Service), čítanie zakázal úrad pre koordináciu kaplánov americkej armády. Riaditeľ úradu armády v rámci amerického ministerstva obrany John McHugh po stretnutí s arcibiskupom Brogliom pripustil, že sa jednalo o chybu. Požiadal však katolíckeho vojenského ordinára, aby zmiernil kritické slová svojho listu, ktorá by mohla vyvolať nedorozumenia. Mons. Broglio totiž napísal, aby katolíci nerešpektovali Obamov nespravodlivý zákon.

V Spojených štátoch amerických vzrastá opozícia voči rozhodnutiu Obamovej vlády, podľa ktorého musia všetky lekárske náboženské inštitúcie zahrnúť do svojich sanitárnych programov aj potratové a antikoncepčné produkty. Konferencia biskupov USA spolu so stovkami nemocníc a katolíckych organizácií žiada, aby bola v krajine dodržaná sloboda náboženského vyznania a svedomia, a to aj v rámci spomínanej zdravotnej reformy.

Predsedníčka Katolíckej zdravotnej asociácie, rehoľná sestra Carol Keehanová tvrdí, že federálna vláda v krajine takýmto spôsobom prvýkrát núti Cirkev k niečomu, čomu dlhý čas oponuje: „Už viac ako dve storočia pôsobia katolícke nemocnice, katolícke školy a univerzity na americkej pôde a stále sme považovaní za cirkevných správcov. Skutočnosť, že federálna vláda náhle zmenila definíciu ´náboženského zamestnávateľa´ potenciálne otvára cestu k viacerým zásahom v súvislosti s našim morálnym presvedčením. Od čias nášho prvého prezidenta Thomasa Jeffersona, až k dnešnému prezidentovi Obamovi, sme si boli vždy istí rešpektovaním našej slobody svedomia.“

USA: Biskupi bránia manželstvo

Občania Kalifornie by na základe súdneho rozhodnutia už nemali brániť manželstvo ako zväzok muža a ženy. Takéto charakterizovanie manželstva je podľa súdu protiústavné.

abp. Dolan

 

Washington, 10. februára (RV CZ) – Predseda amerického episkopátu odsúdil rozhodnutie kalifornského súdu, ktorý vyhlásil, že definícia manželstva ako zväzku muža a ženy je v rozpore s ústavou. Definícia bola v tomto štáte schválená v referende v roku 2008. Homosexuálne kruhy sa odvolali k ďalším inštanciám. Teraz sa bude kauzou zaoberať Najvyšší súd USA. Predseda amerického episkopátu označil verdikt za absurdný. „Ústava nezakazuje ochranu pradávnej definície manželstva. Sudcovia sa nedržia faktov,“ zdôraznil arcibiskup Timothy Dolan.

USA: Vláda neuznáva svedomie

kardinal

Vatikán (9. feb. 2012, RV) – Vo Vatikáne pokračuje návšteva Ad limina biskupov USA. Benedikt XVI. prijal dnes predpoludním na audiencii početnú skupinu, ktorú viedol arcibiskup Chicaga Francis E. George. V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas sa Mons. George pozastavil pri dôležitosti tohto stretnutia a pri aktuálnych výzvach pre Spojené štáty:

„Hovorili sme o imigrácii, o politickom živote u nás, kde sú mnohí politici katolíci, ale to neznamená, že sú nápomocní Cirkvi. Hovorili sme o spôsobe premeny Cirkvi, hovorili sme o školách, ktoré by mali napomáhať brániť a šíriť vieru. Hovorili sme o novej evanjelizácii a o tom, ako sa pokúšame podporiť ju. Potom sme sa pozastavili pri ťažkostiach súvisiacich s manželstvom, o čom už diskutujeme niekoľko rokov.

K otázke sekularizácie v americkej spoločnosti, ktorú pred niekoľkými týždňami kritizoval pápež, osobitne k otázke legalizácie homosexuálnych zväzkov v štáte Washington, arcibiskup uviedol:

„Štát Washington je veľmi sekularizovanou oblasťou krajiny, podobne ako Oregon, teda tento spôsob prejavovania, čo sa týka manželstva, spadá do ich kultúry. Problém na federálnej úrovni je, že súčasná politická administratíva porušuje právo výhrady vo svedomí takým spôsobom, že ak sa aj nestotožňujete s tým, čo hovorí zákon, nebudú existovať žiadne výnimky. Pred tým tam boli výnimky týkajúce sa náboženskej slobody, výnimky týkajúce sa náboženstva a výnimky výhrady vo svedomí ohľadne potratov, homosexuality, a všetkých morálnych problémov. Ale súčasná vláda má odstrániť tieto výnimky. Teda Cirkev žiada ľudí, aby sa modlili, pretože je to veľmi dôležité.“

–jk-/snímka: todayscatholicnews.org

Turecko: Nájdu apoštola Filipa?

Turecko, 9. februára (claritatis.cz) - Medzinárodná skupina archeológov chce v Turecku identifikovať hrob apoštola Filipa.

Talianske noviny Lecce Prima oznámili, že tento hrob sa nachádza v Hierapolise pri Pamukkale na juhozápade krajiny. Archeológovia tam pod kostolom svätého Filipa z 5. storočia odkryli druhý kostol, ktorý bol vytvorený okolo rímskeho hrobu z 1. storočia, povedal vedúci výpravy, archeológ Francesco D´Andria. Na vykopávkach sa zúčastňuje tím 65 odborníkov – Taliani, Francúzi, Nemci a Nóri.

Maďarsko: Oslavy sviatku Bohu zasvätených osôb

Madarsko_miniTento rok som mal možnosť Deň zasväteného života sláviť spolu so sestrami františkánkami na maďarskom národnom pútnickom mieste Mátraverebély-Szentkút. Toto miesto majú v duchovnej správe bratia františkáni...

Cirkev v Maďarsku o novej ústave

Maďarsko (12. jan. 2012, RV) – V týchto dňoch rezonuje nielen v európskych médiách otázka novej maďarskej ústavy. Ako túto novú ústavu vidí maďarská cirkev približuje pre Vatikánsky rozhlas pomocný biskup arcidiecézy Ostrihom-Budapešť Mons. János Székely, ktorý je zároveň biskupským vikárom pre kultúru, vzdelávanie a pastoráciu migrantov:


Súčasná maďarská vláda dáva zaznieť tým hodnotám, ktoré majú zásadný význam aj pre Cirkev. Nová ústava začína spomienkou na Boha v preambule, potvrdzuje, že ľudský život sa musí chrániť od jeho počatia a vyhlasuje, že Maďarsko chráni inštitút rodiny, ktorá je životným zväzkom medzi mužom a ženou. Ústava ďalej upresňuje, že rodina je základom pre prežitie obyvateľov a že pri stanovovaní výšky daní, rovnako poplatkov za vzdelávanie detí, musí byť braná do úvahy. Je jasné, že sa toto potvrdenie základných hodnôt mnohým európskym intelektuálom nepáči, ba čo viac, vedie ich to k útokom. Okrem toho, maďarská vláda uložila dodatočnú, prechodnú daň bankám v dôsledku ekonomickej krízy. Takéto rozhodnutie veľmi znepokojuje finančný svet. To sú hlavné dôvody útoku na maďarskú vládu.“

Biskup ďalej spomína sporný zákon o médiách a zdôrazňuje, že pôvodný návrh bol prehnaný, ale nové, prijaté znenie zákona, je v plnom súlade s európskym právom. Dotýka sa aj zákona o cirkvách: „Cieľom tohto zákona je vziať právnu subjektivitu cirkvám, ktoré vznikli za účelom zisku. Je dôležité vedieť, že v Maďarsku, na rozdiel od Talianska, školy a sociálne a zdravotnícke zariadenia vedené cirkvami dostávajú od štátu rovnaké finančné príspevky ako štátne zariadenia. Z tohto dôvodu vzniklo mnoho fiktívnych cirkví za jediným účelom, ktorým je obohatiť sa zo štátneho rozpočtu. Cirkvi, ktoré nespĺňajú kritéria zákona pre uznanie právnej subjektivity, môžu pokojne existovať ďalej, ale nedostanú viac finančnú pomoc štátu. Samozrejme, že súčasná vláda urobila viacero chýb čo sa týka zákona o centrálnej banke a jej nezávislosti. V iných veciach sa vláda mala v prvom rade dohodnúť s inými bankami. Toto vyvolalo nevôľu. Teraz však už takáto vzájomná dohoda existuje. Podľa môjho názoru, súčasná maďarská vláda podporila základné ľudské a kresťanské hodnoty a z tohto dôvodu je objektom mnohých útokov.“

Poľsko: SDM v Krakove?

 

Poľsko: Mestská rada v Krakove podporila kardinála Stanislava Dziwisza, krakovského metropolitu, v úsilí zorganizovať Svetové dni mládeže  roku 2015 v Krakove. Oficiálne stanovisko zverejnila 25. januára.

 

 

krakovZastupiteľstvo mesta rozlišuje v podujatí dva rozmery: „Prvým je náboženské stretnutie mladých katolíkov z celého sveta a príležitosť k prehĺbeniu viery. Stretnutie by sa odohralo v čase desiateho výročia smrti bl. Jána Pavla II. Chceli by preto pripomenúť zvláštny vzťah Karola Wojtyłu k mestu Krakov.“ Druhým rozmerom, ktorý radní páni uznali za dôležitý, je „šanca na posilnenie Krakova v pozícii jedného zo svetových centier pútnickej turistiky. Účasť, ktorá by mohla dosiahnuť až 2 milióny mladých ľudí by mala byť príležitosťou na spropagovanie nových pútnických cieľov v Krakove – Sanktuárium Božieho Milosrdenstva, Centrum Jána Pavla II. a viac ako 20 kostolov s hrobmi svätých a blahoslavených.“ – napísal Tomáš Urynowicz, člen mestského zastupiteľstva poverený zostavením schváleného vyhlásenia.

 

Organizáciu Svetových dní mládeže v Krakove môžete podporiť na internetovej stránke www.krakow2015.org.pl, ktorú pripravila rehoľa Rytierov Jána Pavla II. Doteraz ju podporilo už niekoľko tisíc osôb.

 

Ideu zorganizovať Svetové dni mládeže v Krakove priniesol kardinál Dziwisz už v septembri v rozhovere pre Vatikánske rádio v Erfurte počas návštevy pápeža Benedikta XVI. v Nemecku.

 

Svetové dni mládeže v roku 2013 sa organizujú v Rio de Janeiro. Poľsko malo už česť organizovať toto podujatie v roku 1991, keď sa pápež bl. Ján Pavol II. stretol s mládežou v Czenstochowej.

 

Info: brj.

(KAI/www.diecezja.pl)

Bratislava: Neokatechumenátne katechézy

neo2Členovia Neokatechumenátnej cesty vás srdečne pozývajú na katechézy pre dospelých a mládež, konané vo Farnosti sv. Michala v Karlovej Vsi...

Vatikán: Zrod myšlienky o koncile

 

Vatikán, 30. januára (RV CZ) - Pred 50 rokmi (11. októbra 1962) sa začal Druhý vatikánsky koncil. Bl. Ján XXIII. zverilsekretar svojmu sekretárovi len niekoľko dní po svojom zvolení na Petrov stolec úmysel zvolať ekumenický koncil.

 

Vtedajší osobný pápežov sekretár – dnes 96 ročný - Mons. Loris Capovilla po viac než päťdesiatich rokoch pre Vatikánsky rozhlas spomína: „Keď sa mi pápež prvýkrát zveril, bolo to ešte len päť dní po jeho zvolení. Ukázal rukou a povedal: »Na mojom stole sa strieda toľko problémov, otázok a starostí. Chcelo by to niečo nové a zásadné, nie len Svätý rok. V Kódexe kánonického práva je kapitola De concilio ecumenico«.

Neskôr sa o tom zmienil ešte raz a ja som k tomu vždy mlčal. Potom prišiel onen večer 21. december 1958, keď so mnou o tom znovu hovoril a povedal mi: »Tvoj predstavený ti naznačil veľký zámer. Zdá sa ti, že je inšpirovaný Pánom? Doteraz si o tom nepovedal ani slovo… « Dotkol sa ma rukou a povedal mi: »Je fakt, že uvažuješ skôr ľudsky, ako podnikateľ, ktorý má úmysel a volá architekta, poradcu a komunikuje s bankami. Pre nás je však veľkým Božím darom už len prijatie dobrej inšpirácie a jej oznámenie. Nerobím si nárok, že sa dočkám začatia koncilu. Stačí mi, že oznámim jeho konanie «. “

Aké problémy a starosti mal pápež Ján na mysli?

„Šlo o aktuálne problémy, také, ktoré majú všetci: teologické, morálne, historické a tiež ekonomické. Mnohé z nich sa trochu nahromadia a nevyrieši ich obyčajný rozhovor, pokiaľ sa týkajú všeobecnej cirkvi a miestnych cirkví. Pápež povedal, že je na nás, aby sme tieto otázky spoločne študovali, skúmali a prehĺbili. A potom opäť spoločne pri oltári Katedry svätého Petra vyvodili závery, ktorými je „tých“ 16 dokumentov, ktoré svietia ako lampy na hrobe apoštola. Tým, ktorí hovorili, že k tomu bola potrebná veľká odvaha v jeho veku, odpovedal: »Koncil koná Pán, koná ho cirkev ako celok. My sme len momentálni aktéri. Po tomto pápežovi príde ďalší«. Nie je pravda, že s koncilom sa ponáhľal. Chcel len povedať, ako by sme mali kráčať, totiž spoločne. Prečo vlastne predovšetkým konať koncil? Aby sme pred svetom vyznali svoju vieru. A skutočne. Tým najslávnostnejším momentom v deň začatia koncilu pre mňa nebola veľká procesia dvoch a pol tisíc biskupov, táto »biela rieka«, ktorá pretekala Námestím svätého Petra. Tým najveľkolepejším momentom bola chvíľa, keď pápež, zložil solideo, pokľakol tvárou k zhromaždeniu a zanôtil: „Ego Ioannes, Ecclesiae Catholicae episcopus, credo in Unum Deum, Patrem Omnipotentem“, teda keď vyznával vieru.“

sekretar02Ako si Vy vysvetľujete krízu Západu, hodnotovú a ekonomickú krízu a sociálnu nespokojnosť začiatku tretieho tisícročia?

 „Jedná vec ma vždy oslovovala: učenie o mimoriadnych daroch, charizmách, v dvanástej kapitole prvého listu sv. Pavla Korinťanom. Píše sa tam, že Boh rozdáva dary, ale spomenutá je tiež ďalšia veľmi dôležitá vec. Siedmy verš obsahuje pre mňa slova, ktoré sú pre konanie kresťana zásadné a určujúce: máš inteligenciu, hmotný a kultúrny majetok a vieru – to všetko je tvoje, ale bolo ti to dané ad comunem utilitatem, aby si mohol byť užitočný,“ hovorí Mons. Capovilla, osobný sekretár bl. pápeža Jána XXIII., keď pre Vatikánsky rozhlas pripomenul svoje dojmy z obdobia, keď sa po prvýkrát dozvedel, že bude zvolaný Druhý vatikánsky koncil.

 

( TK KBS, RV CZ, ml, jš; pz ) 20120130021  

brj. / snímky: internet

Viedeň: Poslankyňa na oltári

Hildegard_Burjan V nedeľu 29. januára bola blahorečená prvá poslankyňa parlamentu v dejinách ľudstva - bl. Hildegarda Burjanová (1883-1933). Nová blahoslavená je známa ako priekopníčka v sociálnej sfére, obhajkyňa utláčaných a tých, ktorým boli upierané ich práva. Patrí medzi najdôležitejšie osobnosti ženského hnutia v prvej polovici 20. storočia.

 

Nenápadná žienka židovského pôvodu založila ako manželka a matka spoločnosť sestier s názvom „Caritas Socialis“. Ženská kongregácia so sídlom vo Viedni prevádzkuje domy opatrovateľských služieb a hospice. Angažuje sa tiež v školení sociálnych pracovníkov.

V roku 1909 konvertovala bl. Hildegarda ku katolíckej Cirkvi. Po presťahovaní do Viedne založila v roku 1912 „Spolok kresťanských domácich pracovníčok“ a v roku 1919 spoločnosť „Caristas Socialis“. V tom istom roku sa ako prvá členka Kresťanskosociálnej strany stala poslankyňou rakúskeho parlamentu. Vo svojom pôsobení kládla veľký dôraz na rovnocennosť žien vo svete práce.

 

Zázrak bl. Hildegardy

Keď blahoslavená Hildegarda čakala svoje dieťa, mala vážne zdravotné problémy. Lekári jej odporúčali, aby svoje dieťa zabila a zachránila tak svoj život. Ona rozhodne odmietla so slovami: „Nech sa stane vôľa Božia.“ Je pozoruhodné,  že k procesu blahorečenia bol uznaný zázrak spojený s podobnými okolnosťami. Istá žena nemohla počať dieťa, hoci po ňom veľmi túžila. Lekári jej nedávali nijakú šancu. Po tom, ako sa obrátila s prosbou o orodovanie na Hildegardu Burianovú, počala a neskôr porodila tri zdravé deti.

 

Slávnosť, akú Viedeň nevidela

Beatifikácia Hildegardy Burianovej vo viedenskom Dóme sv. Štefana je prvým blahorečením v stáročných dejinách tohto chrámu. Vrcholným bodom slávnosti bolo prečítanie pápežského dekrétu o blahorečení, ktorý predniesol prefekt vatikánskej Kongregácie pre kauzy svätých, kardinál Angelo Amato. Pápež určil deň jej liturgickej spomienky na 12. júna. Tento akt nasledovalo slávnostné odhalenie beatifikačného portrétu a prinesenie relikvií novej blahoslavenej v slávnostnej procesii až k oltáru.

Sklenený relikviár blahoslavenej Hildegardy obsahuje okrem malého úlomku jej kosti  manželskú obrúčku novej blahoslavenej, ako aj brožúrku Caritas Socialis, ktorá bola nájdená v roku 2005 pri otvorení jej sarkofágu.

Počas slávnostnej svätej omše na ktorej boli účastní všetci diecézni biskupi Rakúska ako aj mnohí zástupcovia politického života, sa veriacim v slávnostnej homílii prihovoril viedenský kardinál Christoph Schönborn. Na česť novej blahoslavenej Viedenčania rozozvučali aj svoj najslávnejší zvon – Pummerin.

Po slávnosti boli všetci veriaci, ktorí sa na nej zúčastnili, pozvaní na slávnostné agape, usporiadané na Námestí sv. Štefana. Dóm bol v deň blahorečenia od 14:15 hod. prístupný pre verejnosť. Priamy prenos zo slávnosti vysielala okrem iných médií aj verejnoprávna rakúska televízia ORF.

 

 info brj.