Bratislava: Návšteva pátra Romana

roman_gazurBratislavskú minoritskú farnosť navštívil v nedeľu 20. novembra náš brat, páter Roman. Prihovoril sa veriacim v homílii a s pánom Jozefom Pagáčom po sv. omši predstavil nové dielo v kláštore minoritov v Levoči - Útulok sv. Františka.

Bratislavskú minoritskú farnosť navštívil v nedeľu 20. novembra náš brat, páter Roman Gažúr, pôsobiaci v Levoči. Počas predpoludňajších sv. omší sa prihovoril veriacim v homílii a so svojim spolupracovníkom, pánom Jozefom Pagáčom, predstavil po sv. omši nové dielo v kláštore minoritov v Levoči - Útulok sv. Františka.

 

Páter Roman Gažúr pôsobí už od svojej kňazskej vysviacky v Levoči. Bol nikoľko rokov prvým formátorom bratov, pretože plnil úlohu magistra (vychovávateľa) postulantov. Angažuje sa  v duchovnej starostlivosti o alkoholikov a i ch rodiny.  Vedie spoločenstvo Kruciáta oslobodenia človeka, ktoré už pomohlo mnohým jednotlivcom i rodinám a stalo sa na Slovensku dobre známe.

 

Páter Roman sa v nedeľnom príhovore zameral na evanjeliové posolstvo, v ktorom nám Ježiš pripomína, že keď príde Pán, bude nás súdiť z lásky, ktorú sme preukazovali druhým počas svojho života. Konaním dobra pomáhame síce druhým ľuďom, no aj my seba posväcujeme a zdokonaľujeme.

 

Veriaci našej farnosti venovali nedeľné milodary na podporu novootvoreného Útulok sv. Františka z Assisi v Levoči, ktorý poskytuje pomoc závislým jedincom, nachádzajúcim sa v ťažko riešiteľnej životnej situácii z dôvodu straty domova. Jeho obyvateľmi sú závislí jedinci, ktorí očakávajú nástup na liečbu (protialkoholická, gemblerstvo, drogy, atď.). 
Dielo je zverené pod starostlivoť Levočskej Panny Márie, potrebuje však aj našu modlitbu a pomoc v rôznych formách. 

 

Milodary pre nový útulok môžete poskytnúť pomocou adventnej zbierky v našej farnosti, alebo na číslo účtu:

 

0524876126/0900  - Slovenská sporiteľňa

Kontakt:
Útulok sv. Františka
Košická ul. 2
054 01 Levoča
IČO:42228251

tel: 0904 738 980

Zriaďovateľ: Občianske združenie Konkordia-Lat. Svornosť
Kontaktná osoba: páter Roman Gažúr - 0904 738 980