Kľúč k víťazstvám

6. júla Mt 9, 18-26

"Ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem". Odevom Krista je Cirkev, kde sa môžeš dotknúť Krista vo sviatostiach, v Slove, v spoločenstve. Môžeš sa ho dotknúť vierou.