Kľúč k víťazstvám

2. augusta Mt 14, 13-21

Ako nasýtiť zástupy tisíciek ľudí, ak máme ledvaže pre seba? Potravy, múdrosti, energie, času... Ježiš hovorí, aby sme zobrali to málo, čo máme a priniesli to jemu: "Prineste mi ich sem!" Ak teda dávame, máme dávať Jemu. On vie urobiť veci tak, že budeme svedkami zázraku rozmnoženia.