Kľúč k víťazstvám

15. augusta Lk 1, 39-56

Keď stretávame hlboko veriaceho človeka, rodí sa v nás radosť. Ako u Alžbety, ktorá hovorí: blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán! Dnes sa nám pripomína, že Božia vôľa je, aby vo svete cez nás žiarilo svetlo Božieho svetla. Modlime sa o to, aby sme sa naučili prijímať Božie plány s nami, a tak prinášali svetlo, po ktorom svet túži.