Kľúč k víťazstvám

16. septembra Lk 7, 31-35

A k čomu prirovnáme toto naše pokolenie? Ježiš nás už vtedy videl presne: sme ako deti, ktoré nevedia, čo chcú, vyslovujeme ostrú kritiku na adresu iných a predsa konáme podľa ich zlého príkladu. Je to opak múdrosti, akej nás chce naučiť On.