Kľúč k víťazstvám

20. septembra Mt 20, 1-16

Aj ty občas zazeráš na Pána preto, že je dobrý, že žehná hriešnikom? Pros dnes o uzdravenie svojho srdca, aby si začal vidieť mimoriadnosť svojho daru viery a povolania.