Kľúč k víťazstvám

25. septembra Lk 9, 18-22

Otázky Ježiš nekladie z ohľadu na seba. Majú pomôcť nám. Aká bude teda tvoja odpoveď dnes?