Kľúč k víťazstvám

28. septembra Lk 9, 46-50

Znovu to tu máme: opravdivá veľkosť v Božich očiach je malosť. Nepotrebujeme teologické štúdia, kurzy a neviem aké skúsenosti, aby sme sa priblížili k Bohu. Potrebujeme sa však zmenšiť, čiže uvidieť o niečo pravdivejšie svoju realitu - to, že sme hriešnici. To nám totiž pomôže uvidieť aj nezištnosť Božej lásky k nám.