Kľúč k víťazstvám

21. novembra Lk 20, 27-40

Byť silne pripútaný k definíciam, nejakým myšlienkovým systémom, či tvrdeniam, vôbec neznamená, že sme na správnej ceste. Môžeme byť úplne vedľa. Totiž: "On nie je Bohom mŕtvych, ale živých!" Je to náš vzťah s ním, čo nás oživuje a robí synmi vzkriesenia, nie nabiflené alebo pochopené poučky.