Kľúč k víťazstvám

29. novembra Mk 13, 33-37

Život kresťana je bdenie. Potrebu učiť sa bdieť pociťujeme zvlášť v dnešnej dobe, ktorá nás uspáva pohodlím a množstvom ponúk. Bdieť je ako umenie - vyžaduje, okrem inšpirácie, upriamenie na cieť a vytrvalosť.