Kľúč k víťazstvám

5. decembra Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8

Aj prijímanie a dávanie sú veľmi hlboko prepojené skúsenosti! Iba, kto sa cíti obdarovaný, vie nezištne dávať. Preto Ježiš hovorí: "Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte." Naše srdce musí najprv preniknúť vedomie mimoriadnosti toho, čo máme.