Kľúč k víťazstvám

16. januára Mk 2, 13-17

Ježiš, ktorý vidí Léviho a povoláva ho, nám ukazuje, že On vidí možnosti, nielen minulosť osoby. On vidí úplne ináč. Hoci by sme boli zotročení natoľko, že by sme tiež podriaďovali všetko a všetkých svojmu zisku a záujmom, aj za cenu nespravodlivosti. Boží Syn prichádza aj tam a volá nás, aby nás povolal na novú cestu, ktorú On pre nás vidí vo svojej láske k nám.