Kľúč k víťazstvám

23. januára Mk 3, 20-21

Ako Kristovi najbližší si to potrebujeme priznať: nezaujíma nás ani tak byť s Ním, ako aby On bol s nami! Neustále sa o to pokúšame. Chceme Boha zredukovať do našich kritérii rozumnosti a správnosti. Ale, čo sú to za kritéria, ak nie v podstate egoizmus a vlastný prospech?! On má iné kritéria: láska, dar, odpustenie, milosrdenstvo. Ako Kristových najbližších nás evanjelium usvedčuje ako prvých, pretože sme ako prví pozvaní k obráteniu.