Kľúč k víťazstvám

9. apríla Jn 21, 1-14

Rovnakým zázrakom ako pri prvom stretnutí, Ježiš Petrovi pripomína s kým má dočinenia. Aj po zrade a po návrate k starému životu jeho povolanie platí a dostáva teraz nový rozmer. Je pritom zaujímavé, že Petrovi to nedochádza samému. Cez Jána, iného z učeníkov, Peter stretáva Krista novým spôsobom.