Kľúč k víťazstvám

10. apríla Mk 16, 9-15

Záver evanjelia sv. Marka je plný konštatovaní o neviere, ako reakcii učeníkov na zvesť o zmŕtvychvstaní. Boli to tipickí židia, plní skepticizmu a pochybostí, ktorí len tak na niečo nenaletia. Evanjelium to podčiarkuje, aby bolo zrejmé, že naša viera nie je ani náhodou výsledkom ľahkovernosti, alebo žeby sa zrodilo z existenciálnej potreby. Evanjelium je absolútne nepredpokladanou a zaskakujúco novou správou pre tento svet!