Kľúč k víťazstvám

11. apríla Jn 20, 19-31

Stretnutie so živým Kristom je vždy aj poslaním: "Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás". A v čom spočíva toto poslanie? V odpúšťaní hriechov z moci Ducha Svätého. Dnešné evanjelium nám to pripomína, podčiarkujúc, že pokoj a odpustenie druhým sú vyústením nášho sviatostného života.