Kľúč k víťazstvám

4. mája Jn 14, 27-31a

Áno, Ježišovým darom, čiže tým, čo nám zostáva po stretnutí s ním je pokoj. Hlboký, opravdivý pokoj, ktorý je najväčšou istotou, akú nám nemôže dať ani vziať nič na svete, lebo je zakorenený v jednote s Otcom.