Kľúč k víťazstvám

6. mája Jn 15, 9-11

Ostaňte v mojej láske - hovorí Ježiš. Pozýva nás prebývať v tej láske, ktorú má On k nám. Ako hovorí Ježiš o niečo skôr, táto láska je ako tá, ktorú má Otec k nemu - k svojmu jednorodenému Synovi. Toto je naozaj to, čo potrebujeme: byť milovaní ako jednorodení synovia. Môžeme objaviť túto skutočnosť, ktorú nám sprostredkováva Cirkev a k nám prichádza ako dar Ducha Svätého.