Kľúč k víťazstvám

5. augusta Mt 16, 13-23

Duchovná otvorenosť na nové perspektívy či spôsoby vnímania je zásadná vec pre napredovanie v našom živote. Môžeme byť pri tom aj veľmi nedokonalými ľuďmi, s mnohými vadami a nedostatkami... Takým je učeník Peter, ktorého vidíme v dnešnom evanjeliu.