Kľúč k víťazstvám

19. januára Mk 3, 1-6

Náš mozok má neuveriteľnú schopnosť: aby nám zabezpečil pocit istoty, vymazáva všetky informácie, ktoré narušujú súčasný stav prijatých presvedčení. Je to vidieť v dnešnom evanjeliu. Oni už vedia, už sú presvedčení, majú hotovú obžalobu, len čakajú na jej potvrdenie. V akej oblasti tvojho života ti chýba odvaha k zmene svojich presvedčení, a stále hľadáš len ich potvrdenie?