Kľúč k víťazstvám

10. apríla Lk 19, 28-40

Prichádza náš Kráľ do svojho mesta, aby sebaobetou vykúpil hriešnikov. Prestierajme pred ním aj my svoje plášte: zhoďme zo seba všetko to, do čoho vkladáme svoje istoty, a vzdajme Bohu chválu za jeho dobrodenia.