Kľúč k víťazstvám

17. júna Mt 6, 19-23

Kde je teda tvoj poklad dnes?