Kľúč k víťazstvám

20. júna Mt 7, 1-5

"Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka!" Nauč sa túto vetu a opakuj si ju sám pre seba vždy, keď si začneš všímať nedostatky bratov a sestier okolo seba.