Kľúč k víťazstvám

23. júna Lk 1, 57-66. 80

„Nie, bude sa volať Ján.“ Existujú ľudské plány, zásady a očakávania. Ale sú ešte aj Božie plány, zásady a očakávania. Vernosť voči tým Božím, vyvoláva síce u ľudí počudovanie, ale rozväzuje ústa i jazyk pre velebu Pána.