Kľúč k víťazstvám

19. augusta Mt 22, 34-40

Dnes sa častokrát cítime rozbití, rozdrobení na kúsky... A sme takíto nielen citovo, ale aj morálne a duchovne, lebo máme rozkúskované srdce. Túžime pritom byť sami sebou, byť naplnení, zrealizovaní a cítiť chuť života. To je však možné iba vtedy, keď milujeme celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojom mysľou...