Kľúč k víťazstvám

23. septembra Lk 9, 18-22

Pravda o Ježišovom zmŕtvychvstaní je ústredný bod našej viery. Sme kresťanmi, ale táto pravda je častokrát kdesi mimo nás a akoby sa nás vôbec netýkala. Ježiš v dnešnom evanjeliu slávnostne ohlasuje svoje zmŕtvychvstanie. Kiežby dnes znovu preniklo naše vnútorné temnoty!