Kľúč k víťazstvám

18. marca Lk 18, 9-14

"Každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený". Čo robíš na modlitbe ty?