Kľúč k víťazstvám

24. marca Jn 7, 1-2. 10. 25-30

Ježiš túžil dať ľuďom opravdivú slobodu, o ktorej je židovský sviatok Stánkov. Ľudia však neboli ešte pripravení prijať tento dar... My však dnes čítame o tom, aby sa v nás obnovil plameň túžby po slobode, ktorú má pre nás Ježiš. Nech nám to dnes pomôže zmobilizovať sa k rozhodnutiu výjsť zo svojho Egypta pod Jeho vedením.