Kľúč k víťazstvám

1. apríla Jn 11, 45-56

Čo je pre teba lepšie? Táto myšlienka sa vynorí stále, keď príde pozvanie obrátiť sa. Diabol nám naháňa strach pred zmenou života, a utvrdzuje v tom, že najlepšie je zachovať súčasný status.