Kľúč k víťazstvám

25. mája Jn 17, 20-26

Ježišova modlitba dosahuje každého z nás, ktorí sme "uverili v neho skrze slovo" jeho učeníkov, odovzdávané z pokolenia na pokolenie. Všimni si, že je to prosba za jednotu a poznanie lásky, ktorou Ho miluje Boh Otec. Vskutku, tieto dve, jednota a skúsenosť Božej lásky, sú ovocím prijatej viery a svedectvom o jej premieňajúcej moci v nás.