Kľúč k víťazstvám

16. apríla Jn 6, 30-35

Aj my máme ten problém. Požadujeme znamenia z neba, ktoré by zodpovedali našej predstave o Bohu, o náboženstve a o našom vzťahu k Bohu. Sme na púšti a chceme mannu, ktorá nás nasýti hneď. Podľa našich predstáv. Chceme napríklad, aby sa zmenila povaha nášho nadriadeného, aby sa iní nadchli pre naše plány, aby ma už toľko nebolelo, aby ma mali všetci radi... Ježiš však prišiel dať nám oveľa významnejší dar.