Kľúč k víťazstvám

21. mája Mk 9, 30-37

Aj my prechádzame Galileou. Žišli sme z veľkonočnej hory kontemplácie a vrátili sme sa do našej každodennosti. Galilea to je náš bežný život, kde prebieha hranica medzi svetom pohanstva a viery. Svet nás neustále ťahá za rukáv a chce nás posadnúť. My však prechádzame touto našou Galileou s Ježišom Kristom - neverejne a učiac sa: "Nechcel, aby o tom niekto vedel, lebo učil svojich učeníkov".