Kľúč k víťazstvám

21. novembra Mt 12, 46-50

Úžasná vec, toto dnešné evanjelium: za dverami je Ježišova rodina, a On hovorí svojim poslucháčom: vy ste moja matka a moji bratia, lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka. Aj sv. František, hoci veľmi miloval Máriu, viac než o nej, zvykol hovoriť o tom, že keď v nás prebýva Duch Svätý, alebo keď Slovo počína v nás nový život, tak sme to vlastne my, kto teraz rodí Ježiša, a sme teda Ježišovými matkami. Ak plníš Otcovu vôľu, a rodí sa v tebe Ježiš, tak sa v tom momente mení tvoj osobný život a tak, ako sa to stalo mnohým svätcom, môže sa ti dokonca tvoj život začať páčiť, hoci si len biedny hriešnik.