Kľúč k víťazstvám

16. decembra Mt 21, 23-27

"Prečo ste mu teda neuverili?" Táto Ježišová otázka, ak ju zoberieme vážne, nás vie zaviesť veľmi ďaleko. Prečo som na to reagoval takto? Prečo som ignoroval túto vec? Prečo som neuveril tomu človeku, keď ma upozorňoval?... Táto otázka môže dať do pohybu vnútorný proces vážnej konfrontácie a môžeme objaviť veľa dôležitých veci o sebe. A to potom môže byť príčinou opravdivého životného zvratu. Ak však tú otázku zamietnem ako veľkňazi a starší z ľudu, stratím túto šancu.