13. decembra Mt 11, 28-30

Od koho sa chceš učiť ty? Únava a preťaženie, ktoré nás postihujú niekedy veľmi intenzívne, nám svedčia o úteche a občerstvení, ktoré nám nič v tomto svete nevie priniesť. Sme však stvorení pre ne a k nim smerujeme.

12. decembra Mt 18, 12-14

Otec nechce, aby zahynul ani jeden z jeho maličkých. Preto je pripravený stále odpúšťať a dávať znovu a znovu ďalšiu šancu. Poslal svojho Syna, aby nás hľadal a presvedčil, že byť v jeho stáde je to najlepšie, čo sa nám mohlo stať.

11. decembra Lk 5, 17-26

Odpustenie hriechov je dôležitejšie ako uzdravenie. A je tiež ťažšie. To preto, že ak máme nejaký problém, chceme sa ho zbaviť, a málo nás zaujíma, čo s tým má Pán Boh a aká je v tom jeho vôľa.

10. decembra Mk 1, 1-8

Nový začiatok, čiže nový život neznamená staviť všetko na svoje sily a podať lepší výkon. Nie, nový začiatok znamená prijať Pána, ktorý prichádza a prináša nový život so sebou. Nie výkon, ale púšť: naša prázdnota, naše stroskotania, naša krehkosť... nám umožňujú stretnúť a prijať "Mocnejšieho", ktorý svojho Ducha dáva pokorným.

8. decembra Lk 1, 26-38

Veľmi často sa nazdávame, že kresťanský život a jeho novosť, je niečo, čo musíme hľadať v sebe, v našich schopnostiach, v našich charakteristikách. No je to čiste o tom, že do obyčajnosti nášho života môže vstúpiť Pán, ktorý prináša to "naviac". Podobne ako keď anjel vstúpil do obyčajného života Panny Márie a zjavil jej, že je plná Božej milosti. Vieru, skrátka, nemáme na to, aby zmenila náš život, ale, aby nám pomohla objaviť zmysel čohokoľvek, čo nás v živote stretá, napríklad aj tohto lockdownu.

7. decembra Mt 7, 21. 24-27

Dážď, valiaca sa voda, víchrica... to sú náhle udalosti nášho života, ktoré prídu, aby skúšali našu vieru. Či je vierou človeka, ktorý k Pánovi volá len keď je v ohrození, alebo je to viera, ktorá sa zrodila z ohlasovaného Božieho slova - viera kresťana postaveného na skale Božieho slova?

6. decembra Mt 15, 29-37

Poobzeraj sa okolo. Všimni si biedu a utrpenie iných. Zober si ich do srdca a tam ich obetuj Ježišovi. „Polož mu ich k nohám“ a horlivo pros, aby ich uzdravil.

5. decembra Lk 10,21-24

Ak chceš Bohu urobiť radosť, tak sa staň ako dieťa. Dôveruj a miluj nezištne. Nepôjde to hneď, je to proces. Ale oplatí sa skúsiť to, lebo „mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli“.

4. decembra Mt 8, 5-11

Hlboká, pokorná viera, oslobodená od akéhokoľvek strachu. Toto vidíme u stotníka, ktorého nám dnešné evanjelium dáva za vzor v týchto prvých dňoch adventu. Ak totiž veríme, stačí nám jedno Božie slovo a náš život sa obnoví a stane sa znovu životom Božieho služobníka.

2. decembra Lk 21,34-36

Z dnešného evanjeliového úryvku je zrejmé, že modlitba a duchovná bdelosť, ku ktorej modlitba vedie, dávajú človeku ľahkosť a voľnosť pohybu. V živote totiž máme do činenia s vecami, ktoré nás zaťažujú a nedovoľujú nám postaviť sa pred Pána.

1. decembra Lk 21, 29-33

Pučiace halúzky, ktoré zvestujú prichádzajúce leto. To sme vlastne my. A je tu reč o pozvaní k tomu, aby sme sa vystavovali teplu svetla, ktorým je Božia láska. Aby tak v nás mohla kolovať plnosť života.

30. novembra Mt 4, 18-22

"Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním." Dnes ťa skúsenosť prvých povolaných pozýva premyslieť, čo potrebuješ zanechať ty, aby si mohol ísť za Ježišom a nechať sa mu premeniť na "rybára ľudí".

29. novembra Lk 21, 12-19

"To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo". Skús sa prizrieť budúcim udalostiam tvojho života z tejto perspektívy: že sa ti to či tamto stáva vlastne preto, aby si vydal svedectvo. Nie svedectvo o tvojich vedomostiach, o tvojich argumentačných schopnostiach, ani o hĺbke tvojho presvedčenia, ale svedectvo o tvojej viere, čiže o tvojej hlbokej dôvere v Božiu prozreteľnosť.