28. novembra Lk 21, 5-11

Čo robiť, keď sa svet rozpadáva? Keď padajú spoločenské aj náboženské autority, keď sa rozpadávajú dlhodobé istoty, miznú opory spoločenstva, skupiny priateľov, rodiny... Nevzdávaj sa! Zostávaj v dôvere k Pánovi, ktorý prichádza a má moc z tohto rozpadajúceho sa sveta zachrániť to, čo patrí Jemu.

27. novembra Lk 21, 1-4

Obetovať „viac ako všetci ostatní“ znamená obetovať všetko. Buď štedrý a veľkorysý. Daj Pánu Bohu to, čo je najcennejšie, a získaš duchovnú slobodu.

26. novembra Mk 25,31-46

Dnes ukryté Ježišovo kraľovanie bude jedného konkrétneho dňa zjavené. Pre kresťanov je to očakávaný deň víťazstva. Alebo nie? Ten strach, ktorý sa vo mne v súvislosti s tým ozýva, mi odkrýva pravdu o mne. Koľko Božej lásky ešte potrebujem prijať, aby bola vo mne dôvera!?

25. novembra Lk 20, 27-40

Každé spoločenstvo predpokladá vieru v zmŕtvychvstanie a chápanie života ako poslania - žiť ako synovia zmŕtvystania a anjeli. Iba ak človek pochopí, že v manželstve, v reholi, v priateľskom vzťahu, nejde o to niekoho mať, nejak si svoj život usporiadať, atp., ale naučiť sa žiť ako poslaný, iba vtedy začne žiť svoje vzťahy naozaj zdravo, podľa Božieho projektu.

23. novembra Lk 19, 41-44

Slzy a plač sú darom. Bolesť, ktorá sa objavuje v zlomenom či zranenom srdci, je možné niekedy vyjadriť a utíšiť iba plačom. No občas to nejde samo a je potrebné o tento dar prosiť.

22. novembra Lk 19, 11-28

"Bál som sa ťa, lebo si prísny..." Strach je zlý radca. Boh Otec poslal svojho Syna vlastne preto, aby nás zbavil strachu. Pripomínaj si to vo chvíľach, keď sa ti zdá, že strach nad tebou víťazí a pros o stále väčšiu otvorenosť na Božie plány s tebou.

20. november Lk 18, 35-43

Ale on ešte väčšmi kričal... Čo robíš ty, keď ťa démon chce utíšiť, keď ťa v tvojom vnútri presviedča, že tvoja modlitba nemá zmysel a že Kristus ti neodpovie? Nečuduj sa, že to tak je. Diabol ide vždy "popredku". Ale ty to už vieš a vieš aj to, že Ježiš chce, aby si sa naučil modliť.

19. novembra Mt 25, 14-30

Ako často sa podobáme na zlého a lenivého sluhu!? Namiesto zaoberania sa našimi talentami a možnosťami, zaoberáme sa našimi hriechmi, našimi hranicami a našou neschopnosťou. Ukrývame svoje talenty a rozmýšľame nad tým, ako byť v poriadku pred Bohom. Ale, zamyslime sa: Pánu Bohu by naozaj málo záležať na tom, aby sme mu vrátili všetko presne, ako sme dostali!? Nie, jeho radosť je v našom rozvoji.

17. novembra Lk 17, 26-37

Ľudstvo, či už to vie, alebo nie, či to chce alebo nehce, je na ceste ku dňu Syna človeka. On sa zjaví na konci a všetko, čo sa stalo uvidí, že bez neho nemá zmysel. Všetko a všetci začnú preto po Ňom túžiť. Akí blažení budú vtedy všetci, čo budú vedieť vyraziť za Ním hneď a ľahko, čo sa už teraz učia nezachraňovať si život, ale strácať ho pre Neho.

15. novembra Lk 17, 11-19

Aby sme mohli počuť v čítanom slove Božie slovo, alebo, aby sme mohli uvidieť vo faktoch nášho života dielo Božie, na to potrebujeme byť cudzincami. To jest ľuďmi, ktorí vedia žasnúť. A vychovať srdce k úžasu pomáha vďačnosť. Ďakuj teda Bohu za fakty tvojho života, aby si ich mohol uvidieť nanovo.

14. novembra Lk 17, 7-10

"Sme neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť." Pri týchto dnešných Ježišových slovách, sa ako vzdialená ozvena, pripomína Satanovo "Nebudem slúžiť!", ktorým nás pokúša. No, na pokúšanie máme byť pripravení a obnovovať v sebe vedomie, že slúžiť Bohu je privilégium, nie otroctvo.

13. novembra Lk 17, 1-6

"Dávajte si pozor!" Hovorí Ježiš prísne v dnešnom úryvku evanjelia. Na čo si máme dávať pozor? Aby sme ako kresťania nedali pohoršenie slabým vo viere, že nebudeme pripravení odpustiť druhému vždy, keď nás o to poprosí. Odpúšťanie je totiž neklamným plodom viery. Tak ako neodpúšťanie jej nedostatkom.

12. novembra Mt 25, 1-13

Vyšli sme naproti Ženíchovi, ktorý prichádza. V akom stave je tvoja lampa? A olej v nádobe, vystačí na čas kým príde? Opravdivá kresťanská múdrosť, ktorú nám dnešné evanjelium dáva do pozornosti, spočíva v bdelom využití tých momentov, keď od Cirkvi štedro dostávame olej Ducha Svätého, a v príprave na čas, keď nás premôže naša slabosť, bude sa nám driemať a zaspíme.