11. novembra Lk 16, 9-15

„Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, pred Bohom je ohavné.“ Veľmi silné je zvlášť to posledné slovo. Nebude to bezdôvodne...

10. novembra Lk 16, 1-8

Podľa dnešného podobenstva sme to zrejme my, kto šafári s Božím majetkom a jedného dňa, možno vskutku onedlho, budeme musieť účtovať. Je preto veľmi dôležité všimnúť si, že Pán bude sa pritom zameriavať na našu nepoctivosť. Čiže na to, či sme s Jeho vecami konali dostatočne márnivo v prospech iných, zjednávajúc si priazeň Jeho dlžníkov. Ktoré sú to tie Jeho veci, ktoré sú teraz v tvojej správe? A kto sú tí Pánovi dlžníci?

9. novembra Jn 2, 13-22

Čas je veľmi relatívna veličina. 46 rokov či 3 dni - z Božej perspektívy to nie je veľký rozdiel. Ba, On dokáže za tri dni vykonať obnovu, o ktorú sa celé pokolenia pokúšajú marne. Mali by sme na to pamätať, keď hodnotíme naše snahy.

8. novembra Lk 14, 25-33

Sadnúť si a prepočítať - toto treba urobiť najprv. Urobil si to? Čo ti vyšlo? Ak si to urobil naozaj dobre, už vieš, že nemáš šancu proti presile, ani dokončiť svoje veľkolepé plány. Ono totiž nikdy nestačí ani všetko, čo máš. Dá sa to iba s Pánom.

7. novembra Lk 14, 15-24

Pán pozýva na svoju hostinu nezištne. Pozýva "chudobných a mrzákov, slepých a chromých". Spoznávaš sa dnes v týchto pozvaných? Vidíš napríklad, že si chudobný? Že si mrzák, či slepý, alebo chromý? Lebo takí sú schopní prijať Boží dar, nie tí, čo už "majú" svoje veci, ktoré chcú okúsiť...

6. novembra Lk 14, 12-14

Veľmi silne je to tu dnes povedané, že tajomstvo šťastia spočíva v neočakávaní odplaty, uznania či potlesku. Iste, sú to veci, ktoré nám prinášaju pozitývny pocit, ale Ježiš nám dnes ukazuje čosi hlbšie: šťastie je tam, kde sa od toho stávaš slobodný a objavuješ nezištnosť.

5. novembra Mt 23, 1-12

Vy všetci ste bratia... lebo len jeden ja váš Otec, ten nebeský. Modli sa nech ti Duch Svätý naplní srdce, aby si mohol videť stále viac pravdu týchto slov a žil v opravdivej poníženosti.

4. novembra Lk 14, 1. 7-11

Mať v srdci lásku k poslednému miestu a hľadať ho pri spoločenských príležitostiach - to je niečo, čo opisuje kresťana. Máš z nej niečo aj v tvojom srdci?

3. novembra Lk 14, 1-6

Ako často žijeme akoby padnutí do studne! Totálne obmedzenie horizontov, úzkosť, osamotenie, neschopnosť vlastnými spôsobmi vyliezť a žiť normálne... Dnešné evanjelium nám Ježiša zvestuje ako toho, ktorý nás z tejto situácie vie aj chce dostať. Napriek všetkým obmedzeným horizontom v nás samých aj v ľuďoch okolo nás.

2. novembra Jn 14, 1-6

Dnes si spomíname na všetkých zosnulých veriacich. Zvlášť na tých, ktorých sme poznali, alebo nás k nim viaže nejaký vzťah. A odporúčame ich tomu jedinému, cez ktorého sa prichádza k Otcovi.

1. novembra Mt 5, 1-12a

V živote mnohých ľudí Boh ukázal, že byť chudobný, dotknutý žiaľom, nespravodlivosťou, útlakom, prenasledovaním, a usilovať o čistotu či pokoj... nie je handicap ani slabosť, ale naopak veľká výhoda, lebo z tejto pozície má človek bližie k tým podstatným veciam, pre získanie ktorých existujeme. Si aj ty v nejakej z týchto situácií? Môžeš tak, podobne ako mnohí z tých, ktorých dnes oslavujeme, objaviť, že máš šťastie, lebo si vlastne našiel ten správny smer na ceste k svätosti.

31. októbra Lk 13, 18-21

Rastúci strom či kvasiace cesto - keď sa na ne pozeráš, skutočnosť rastu nevidíš, a predsa sa deje. Tak je to aj s procesom Božieho kráľovstva, na ktorom máme účasť. Preto sa v neho učíme veriť.

30. októbra Lk 13, 10-17

Aké vnútorné zhrbenie máš v sebe? Čo ti nedovoľuje sa vyrovnať? Čo ťa núti skláňať sa k zemi? A teda: čo protirečí tvojej dôstojnosti? Ježiš je vždy, mimo akýchkoľvek náboženských šablón, pripravený predovšetkým pomôcť ti, aby si sa vnútorne narovnal, to jest aby sa obnovil váš vzťah. Aby si takto, ako vyrovnaný človek, mohol prijímať jeho ďalšie dary.