20. decembra Lk 1,26-38

Pán Boh nás zbavuje strachu pred neznámym a otvára na premieňajúcu moc svojho daru. Poďakuj dnes za pokorné Máriino áno, vďaka ktorému sa Večný stal človekom. Príjmi to, čo ti Pán dá.

19. decembra Lk 1,5-25

Nestrácaj nádej. Pán Boh počuje tvoje modlitby. Ak aj nedostávaš to, o čo prosíš, napriek tomu dúfaj a buď vytrvalý. Ako Zachariáš a Alžbeta.

18. decembra Mt 1,18-24

Môžeš nerozumieť všetkému. Hľaď na Jozefa, ktorý „bol spravodlivým človekom“. Uč sa od neho čítať znamenia a počúvať Pána Boha.

17. decembra Mt 1,1-17

Vďaka milosti svätého krstu a kŕmeniu sa Eucharistiou koluje v tvojich žilách kráľovská krv Božieho Syna. Si dedičom, máš v nebi všemohúceho Otca. Nie je to úžasné?

16. decembra Mt 21,28-32

Kým žiješ, máš čas na zmenu. Potrebné je len postaviť sa v pravde. Inak, skamenelé srdce a chorá pýcha účinne zablokujú každú tvoju snahu urobiť krok k lepšiemu.

15. decembra Mt 21,23-27

Dialóg nie je ľahká vec. Ježiš pred ním neutekal. No vedel aj rešpektovať jeho hranice, aby Evanjelium mohlo byť hlásané. Pros Pána o múdrosť, aby si vedel ako sa rozprávať o viere.

14. decembra Jn 1,6-8.19-28

Pravý svedok nemá nič zo seba. Je služobníkom toho, čo dostal. Takýto bol Ján Krstiteľ; toto je aj úlohou Cirkvi a aj tvojou – „svedčiť o svetle“.

13. decembra Mt 17,10-13

"Eliáš už prišiel, no nespoznali ho a urobili s ním, čo chceli". Bez obrátenia nie je možné vstúpiť do Božieho kráľovstva. Lebo naháňanie svojich predstáv končí fiaskom.

12. decembra Mt 11,16-19

Prizri sa svojmu životu. Oplatí sa míňať energiu na obranu súčasného stavu, namiesto snahy o obrátenie? Prestaň hľadať výhovorky.

11. decembra Mt 11,11-15

Uznať svoju hriešnosť, nazývať svoje vady po mene, ľutovať, úprimne sa spovedať, rozhodne konať nápravu - to je kľúč k tomu, aby sme mohli byť v pravde pred Bohom a druhým človekom. Je to tiež znak zrelosti. Obrátenie nie je cestou pre padavky.

10. decembra Mt 11,28-30

Každodennosť žitá v zjednotení s Bohom je Ním požehnaná. Ťažkosti sa nám však vyhýbať nebudú. Sú však príležitosťou k hlbšej dôvere: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ja vás posilním“. Skúsil si to už?

9. decembra Mt 18,12-14

Ak bdieš v jednote s Bohom, tak udalosti, ktoré sa ťa dotýkajú, sa dotýkajú aj Jeho. A preto súciti s tebou. Ak sa vzdiališ, oklamaný falošnosťou sveta, On „sa vydá hľadať ťa“. Nájde ťa a privedie späť. Ak mu to dovolíš.

8. decembra Lk 1,26-38

Ak si rozrušený a nie si v stave niečo pochopiť, tak aj tebe patria slová: „Neboj sa!“ Hľadaj odpoveď, pýtaj sa, čítaj, počúvaj, čakaj... ako Mária, ktorá pokorne viedla dialóg s anjelom hovoriac: „ale ako sa to stane, veď...“ Neboj sa!